Poloparazitizmus alebo hemiparazitizmus je jedna z kombinácii autotrofie a heterotrofie. Je to:

  • v zoológii: parazitizmus, pri ktorom parazit časť svojho života žije cudzopasne
  • v botanike: výživa zelených rastlín, ktoré si organickú časť živín tvoria fotosyntézou a minerálne látky odoberajú hostiteľovi tzv. haustóriami, ktoré prenikajú do drevnej časti cievnych zväzkov.
Obrázok, na ktorom parazituje imelo (zelenej farby) prichytávajúce sa na konáre stromov

Medzi takéto rastliny patrí Imelo biele (prichytáva sa na konáre stromov), čermeľ, všivec, štrkáč

Pozri aj

upraviť