Heterotrofia (gr. heteros = iný, trofein = živiť sa) je spôsob výživy organizmov pomocou získavania uhlíku pre výrobu svojich organických látok rozkladom organických látok (nedokážu si ich vytvoriť ), ktoré prijali z okolia pre svoj vývoj a rast. Je to protiklad autotrofie. Podľa druhu živín a spôsobu života medzi heterotrofy patria živočíchy, huby, človek.

Špeciálne prípady heterotrofie sú:

Pozri aj

upraviť