Chemosyntéza je asimilácia oxidu uhličitého, pri ktorej sa energia získava oxidáciou jednoduchých anorganických látok, zriedkavejšie organických látok, a nie (ako pri fotosyntéze) zo slnečnej energie.

Venenivibrio stagnispumantis získava energiu oxidáciou plynného vodíka

Je to spôsob výživy a fylogeneticky najstarší spôsob tvorby organických látok, ktorý sa udržal dodnes. Vyskytuje sa najmä pri mikroorganizmoch, ktoré nemajú asimilačné farbivá, sú to baktérie.

Pri chemosyntéze sa neuvoľňuje kyslík ako pri fotosyntéze.

Baktériami, ktoré sa živia chemosyntézou, sú:

  • Nitrifikačné baktérie
  • Denitrifikačné baktérie
  • Sírne baktérie
  • Vodíkové baktérie
  • Železité baktérie

Procesy chemosyntézy mali nezastúpiteľnú úlohu v evolúcii, význam v poľnohospodárstve, ložiskovej a rudnej geológii.

Externé odkazy

upraviť