Asimilácia (biológia)

Asimilácia je prijímanie látok organizmami a ich premena na organické zlúčeniny potrebné na výstavbu tela a na životné funkcie. Opakom je disimilácia.

Súbor príslušných biochemických reakcií sa nazýva anabolizmus. Produkty asimilácie sa nazývajú asimiláty.

V botanike sa niekedy pojem asimilácia obmedzuje len na asimiláciu uhlíka (teda asimiláciu oxidu uhličitého), ktorá prebieha buď ako fotosyntéza alebo ako chemosyntéza.

Autotrofná asimilácia (rastliny) upraviť

Autotrofné zelené rastliny vyrábajú pomocou svetelnej energie organické látky z anorganických živín, najmä z:

Heterotrofná asimilácia (živočíchy) upraviť

U živočíchov sa napr. zo sacharidov, tukov a bielkovín takisto vyrábajú látky potrebné pre organizmus. U živočíchov však pribúda proces tzv. amfibolizmu, pri ktorom sa produkty metabolizmu premieňajú tak, aby sa mohli zapojiť do zvyčajných syntetizujúcich alebo rozkladných sledov reakcií.