Anabolizmus (ana = nahor) je metabolizmus spojený so syntézou nových organických látok a tvorbou štruktúr. V užšom zmysle je to označenie pre takúto syntézu.

Anabolizmus využíva energiu získanú fotosyntézou, chemosyntézou, alebo katabolizmom na tvorbu (syntézu) zložitejších biomolekúl, ktoré zabezpečujú štrukturálnu podstatu a funkcie živých organizmov. Tento termín sa používa najmä vo fyziológií a medicíne, chemici skôr hovoria o anabolických reakciách.

Príkladom anabolizmu je tvorba bielkovín, z ktorých sú zložené napríklad svaly, alebo fosfolipidov, ktoré tvoria základnú zložku bunkovej membrány alebo proteosyntéza, syntéza DNA a fotosyntetická asimilácia.