Organická látka alebo ústrojná látka je látka typická pre živú prírodu. Špecifickými vlastnosťami organických látok sú horľavosť, nestálosť, biologická aktivita a i. Organické látky sú predmetom skúmania organickej chémie.

Drevo je typická organická látka, kde prevažuje celulóza, ale je tvorená i desiatkami ďalších zlučenín

Pozri aj upraviť

Organická chémia

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.