Látka

rozlišovacia stránka

Látka môže byť:

 • všeobecne:
  • materiál, z ktorého sa niečo vytvorilo
  • tematický základ, námet
 • vo fyzike: opak poľa, pozri pod hmota (fyzika)
 • v chémii: hmota chemicky jednotnej podoby vyznačujúca sa charakteristickými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami (napr. radioaktívna látka), pozri látka (chémia)
 • vo filozofii: opak tvaru a podobne, pozri látka (filozofia)
 • v textilníctve: výrobok, ktorý vznikol tkaním alebo pletením, pozri látka (textilníctvo)
 • v literárnovednom látkosloví: udalosti, ktoré dielo oznamuje (napr. v historickom románe je látkou skutočný alebo vymyslený príbeh a prostredie, v ktorom sa odohráva), alebo ako konkrétne literárne spracovanie určitej udalosti (skutočnej alebo vymyslenej), pozri látka (látkoslovie)
 • učivo v škole

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Látka
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.