Námet

je úsek skutočnosti, ktorý je pri transformácii do významového útvaru určený na vyjadrenie v texte

Námet je úsek skutočnosti, ktorý je pri transformácii do významového útvaru určený na vyjadrenie v texte. V estetike je to prejav ideového zaujatia umelca životom a motívom. Vyjadruje to, čo možno v motíve zovšeobecniť. Námet je hlavnou myšlienkou motívu alebo zovšeobecneným motívom v ideovo-obsahovom zmysle.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.