Motív

rozlišovacia stránka

Motív (z lat. motivus = uvádzajúci do pohybu) môže byť:

 • všeobecne:
 • v psychológii: pohnútka správania alebo konania určená smerom, intenzitou a trvaním, pozri motív (psychológia)
 • v umení:
  • základný prvok tematickej výstavby umeleckého diela
  • vedúca myšlienka činnosti alebo diela
  • dekoračný, ornamentálny prvok, pozri napr. motív (architektúra)
  • v literatúre: najjednoduchšia časť slovesného umeleckého diela, pozri motív (literatúra)
  • v hudbe: výrazný melodický, rytmický alebo združený hudobný výraz, ktorý je základnou charakterizačnou zložkou skladby, synonymum: hudobný motív, pozri motív (hudba)
 • vo filozofii: skrátene filozofický motív
 • v kriminalistike a práve: skrátene motív trestného činu
 • v estetike: skutočnostná vonkajšia stránka námetu a témy umeleckého diela, pozri motív (estetika)
 • v šachu: základný kombinačný prvok ťahu alebo série ťahov, pozri motív (šach)
 • v matematike: pozri motív (variety)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.