Látková premena alebo metabolizmus (z gr. metabolismos – zmena) alebo nesprávne látková výmena je súbor všetkých biochemických zmien chemických zlúčenín v živých organizmoch a bunkách.

Zahŕňa biosyntézu komplexných organických molekúl (anabolizmus) a ich rozpad (katabolizmus). Metabolizmus je zvyčajne súborom sérií enzymatických krokov, ktoré sa nazývajú aj metabolické dráhy.

Niekedy sa rozlišuje tzv. celkový metabolizmus, ktorý zahrňuje všetky biochemické procesy v (zväčša ľudskom) organizme a tzv. bunkový metabolizmus, ktorý zahrňuje všetky chemické procesy v bunke. Všetky látky ktoré vznikajú a premieňajú sa v metabolizme označujeme ako metabolity.

Primárny a sekundárny metabolizmus

upraviť

Metabolizmus v živých organizmoch rozdeľujeme na primárny a sekundárny.

Primárny metabolizmus zahŕňa základné chemické premeny, od ktorých priamo závisí život a rast organizmu. Tieto procesy sú viac-menej podobné vo všetkých živých organizmoch, alebo aspoň pre veľkú skupinu z nich. Patrí sem hlavne metabolizmus cukrov, tukov, aminokyselín a nukleových kyselín.

Sekundárny metabolizmus zahŕňa chemické procesy v jednotlivých skupinách organizmov, ktorými sa produkujú a odbúravajú špecifické, nebielkovinové chemické látky (tvz. sekundárne metabolity). Môžu to byť rôzne obranné látky, signálne molekuly (hormóny), pigmenty, stavebné molekuly, ktoré vytvárajú skelet pre organizmus a podobne.

Iné projekty

upraviť