Syntéza je spájanie, spojenie jednotlivých častí, zložiek do celku; zlučovanie, zlúčenie; jedna zo základných metód a myšlienkových operácií, spočívajúca v spájaní častí do celku.

Syntéza je jedným z hlavných postupov pojmotvorby. Syntéza poznatkov je ucelistvením poznatkov, ich vytriedením a hierarchizovaním.

Syntéza tvorí základ identifikujúceho myslenia. Tým, že tvorím vetu, spájam subjekt prostredníctvom predikátu s objektom, dávam ich do súvislosti.

Syntéza je intelektuálny postup, ktorý na základe skúsenosti (napr. v chémii) alebo logiky postupuje od najjednoduchších pojmov alebo výpovedí k zložitejším. V tomto zmysle sa používa vo väčšine vedných disciplín (najmä v histórii) alebo v ešte širšom chápaní v umeleckej oblasti, kde maliar alebo spisovateľ vytvára štrukturovaný celok prvkov, ktoré si pre svoje dielo zvolil.

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Syntéza

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.