Maliar (umelec)

umelec zaoberajúci sa maľbou

Maliar je umelec, ktorý vytvára obrazy, dvojrozmerné umelecké diela, nanášaním farbiva na povrchy ako je papier, plátno, drevo, sklo, či glazúru keramických a porcelánových nádob. Používa efekt kompozície a ďalších estetických hľadísk na vyjadrenie výrazu, myšlienky vytvoreného umeleckého diela.

Detail z obrazu Las Meninas Diega Velazqueza, kde sa maliar znázornil pri práci

Umelecké maľby sú využívané ako spôsob prezentácie, dokumentujúce a vyjadrujúce rôznorodé pohnútky, témy v škále tak širokej aká je myšlienková pestrosť a praktická zručnosť umelca. Maľby môžu by naturalistické, popisné, môžu vypovedať určitý príbeh, môžu využívať symboly, emócie môžu byť aj presnými portrétmi konkrétnych osôb. V histórii maliarskych diel dominujú duchovné témy a myšlienky zobrazené na dekoráciách hlinených nádob po biblické scény na stenách interiérov chrámov, v ktorých sa na vyobrazenie božstiev využívajú ľudské postavy.

Pozri aj

upraviť