Papier

tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna

Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú obvykle prírodné a založené na celulóze. Najobyčajnejší materiál je drevovina z vláknitého dreva (väčšinou ihličnatá drevina), stromy ako smreky, ale môžu byť použité aj iné rastlinné vláknité materiály ako bavlna, plátno a konope.

Pretože papier sa obyčajne vyrába z drevoviny, papierové dokumenty (najviac tie, ktoré sú súčasne alebo aj predtým publikované v elektronickej forme) sú niekedy označené ako „úplné stromové dokumenty“.

Papierové archy môžu pôsobiť ako ostré žiletky a môžu spôsobiť porezanie.

História upraviť

 
Menej kvalitný papier (použitý na vytlačenie knihy v roku 1991) s viditeľnými kúskami dreva

Najstaršie známe archeologické fragmenty predchodcu moderného papiera sú datované do 2. stor. pred Kr. v Číne.

Výroba upraviť

Ručná výroba aj výroba Fourdrinierovým strojom obsahuje výrobný proces papiera so 4 jednoduchými krokmi:

Príprava vlákien upraviť

Materiál použitý na výrobu papiera sa najprv prevedie do celulózy, koncentrovanej zmesi vlákien uložených v kvapaline. Pretože mnoho z týchto vlákien je odvodených z prírodných zdrojov, tento proces často požaduje mnoho fáz separácie a mytia. Po vylúhovaní môžu byť vlákna tiež bielené alebo farbené pre zmenu vzhľadu konečného produktu.

Formovanie do archov upraviť

Zmes celulózy sa potom ďalej riedi vodou a výsledkom je veľmi tenký neusadený kal (suspenzia). Táto zriedená suspenzia sa cedí cez jemné sito, pohybujúc mriežkou formujúc vláknitú blanu. V tejto fáze procesu môže byť vložený do papiera vodoznak. Táto pohybujúca sa blana je stlačená a usušená do spojitých archov papiera.

V prípade formového procesu sa množstvo celulózy vloží do formy s drôtovo-sieťovým základom (alebo iným cediacim zariadením), teda vlákna sú položené na site a nadbytočná voda môže byť odcedená mimo. Teraz môže byť použitý tlak na odstránenie zvyškov vody stlačovacou akciou. Papier môže byť potom odobratý z formy, vlhký alebo suchý a pokračovať v ďalšom spracovaní.

Väčšina hromadne vyrábaného papiera sa vyrába použitím spojitého (Fourdrinierovho) procesu na formovanie filmu alebo blany. Po vysušení táto spojitá blana môže byť nakrájaná do obdĺžnikových archov porezaním blany vertikálne a potom nakrájaním horizontálne na požadovanú dĺžku. Štandardné rozmery papiera sú predpísané regulačnými orgánmi ako Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization – ISO).

Ďalšie prísady upraviť

Neupravený papier, ktorý obsahuje len stlačenú a usušenú celulózu je veľmi pijavý (napr. pijavý papier) a neposkytuje dobrý povrch na písanie alebo tlač. Na dodanie požadovaných vlastností sa preto do papiera pridáva veľké množstvo prísad. Tie sú aplikované v obalovej vrstve zvanej apretúra.

Prísady apretúry sú často polyméry navrhnuté poskytovať lepší povrch na tlač. Často sa používajú škroby ako polyvinylacetát (polyvinyl acetate – PVA) a existuje toľko typov papiera, koľko typov polymérov sa používa. Obalové vrstvy tiež môžu byť použité na povrchu papiera na zlepšenie tlačového povrchu pre zvýšenie hladkosti. Štruktúra neupraveného papiera je drsná a na dosiahnutie väčšej hladkosti sa používajú obalové vrstvy zložené z latexu alebo iných spojív a plnidiel ako kaolín alebo uhličitan vápenatý. Lesklé, hodvábne alebo kamienkové papiere ako časopisecký papier (pre vnútorné stránky) sú vyrobené týmto spôsobom. Lesklý efekt (napr. na obálkach módnych magazínov) sa dosiahne na konci tlačového procesu, dodaním jasnej vrstvy (napr. lak) cez tlač a teda nie je vlastnosťou papiera.

Na dosiahnutie rôznych vlastností papiera sa používajú rozmanité prísady, najčastejšie sú to optické zjasňovače, použité pre modrý odtieň papiera. „Granitový papier“ je názov papierovej suroviny obsahujúcej veľmi jemné zafarbené vlákna z látky alebo papiera.

Sušenie upraviť

Papier môže byť sušený aj niekoľkokrát počas jeho výroby (suchý papier je silnejší než vlhký, preto je lepšie nechať papier suchý na prevenciu jeho pretrhnutia a zastavenia produkčnej linky).

Aplikácie upraviť

Oficiálne dokumenty a privátne výkazy, ktoré sa archivujú do počítača (elektronicky) sa môžu skartovať a recyklovať. Prevod môže realizovať skener a naskenovaný obrázok možné previesť do textu pomocou OCR programu.
Potlačené papiere sa môžu viazať lepením, sponami atď. na formovanie kníh, brožúr, časopisov, novín atď.
Počítačový súbor možno konvertovať na papierový dokument tlačou na tlačiarni.

Formáty papiera upraviť

Označenie mm Označenie mm Označenie mm
Hlavný rad – A Doplnkový rad – B Doplnkový rad – C
A0 841 X 1189 B0 1000 X 1414 C0 917 X 1297
A1 594 X 841 B1 707 X 1000 C1 648 X 917
A2 420 X 594 B2 500 X 707 C2 458 X 648
A3 297 X 420 B3 353 X 500 C3 324 X 458
A4 210 X 297 B4 250 X 353 C4 229 X 324
A5 148 X 210 B5 176 X 250 C5 162 X 229
A6 105 X 148 B6 125 X 176 C6 114 X 162
A7 74 X 105 B7 88 X 125 C7 81 X 114
A8 52 X 74 B8 62 X 88 C8 57 X 81
A9 37 X 52 B9 44 X 62
A10 26 X 37 B10 31 X 44

Pozri aj upraviť