Uhličitan vápenatý

chemická zlúčenina

Uhličitan vápenatý (CaCO3) je chemická zlúčenina, ktorá sa v prírode vyskytuje ako minerály kalcit a aragonit, alebo ako hlavná súčasť vápencausadenej horniny prevažne biologického pôvodu.

Uhličitan vápenatý
Uhličitan vápenatý
Uhličitan vápenatý
Uhličitan vápenatý
Uhličitan vápenatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CaCO3
Vzhľad biela tuhá látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 100,0869 g/mol
Teplota topenia 1 339 °C
Teplota varu rozklad
Hustota 2,711 g/cm3
Bezpečnosť
NFPA 704
0
0
0
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 471-34-1
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Vlastnosti upraviť

Je vo vode nerozpustný, ale reakciou s vodou nasýtenou rozpusteným oxidom uhličitým vniká rozpustný hydrogénuhličitan vápenatý.

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Zahrievaním na 825 °C bez prístupu vzduchu sa mení na nehasené vápno (oxid vápenatý, CaO):

CaCO3 → CaO + CO2

Je stály v alkalickom prostredí, s kyselinami sa rozkladá za vzniku oxidu uhličitého.

CaCO3 + 2 H+ → Ca2+ + H2O + CO2

Krieda upraviť

Pod názvom krieda sa používa ako biely pigment v maliarstve. Predávajú sa rôzne druhy:

  • plavená krieda – získava sa mletím a plavením kriedových hornín, obsahuje aj vápenaté a horečnaté fosfáty
  • mletá krieda – podobá sa na plavenú kriedu, má však väčšiu zrnitosť
  • bolonská krieda
  • šampanská krieda
  • umelá krieda – vyrába sa zrážaním z roztoku chloridu vápenatého, je čistejšia a jemnejšia než prírodná krieda

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť