Relatívna molekulová hmotnosť

Relatívna molekulová hmotnosť alebo pomerná molekulová hmotnosť alebo molekulová hmotnosť (v užšom zmysle), staršie molekulová váha, je podiel pokojovej absolútnej hmotnosti danej molekuly a atómovej hmotnostnej konštanty; inými slovami: súčet relatívnych atómových hmotností danej molekuly.

Príklad: H2O má relatívnu molekulovú hmotnosť = 2 × 1 + 16 = 18, kde 1 je relatívna atómová hmotnosť vodíka a 16 kyslíka. Značka Mr(Y)

Vzťah k molárnej hmotnosti molekuly

upraviť

Číselná hodnota molárnej hmotnosti, vyjadrenej v g/mol, sa pre danú molekulu rovná relatívnej molekulovej hmotnosti príslušnej molekuly.