Vápno (materiál)

stavebný materiál

Vápno je stavebný materiál, ktorý sa používa pri príprave malty. K dispozícii je ako tzv. nehasené vápno alebo hasené vápno.

Nehasené vápno
Nehasené vápno je chemicky oxid vápenatý (CaO).
Hasené vápno
Hasené vápno je chemicky hydroxid vápenatý (Ca(OH)2). Vyrába sa hasením nehaseného vápna vodou:
CaO + H2O → Ca(OH)2

Pozri aj upraviť