Malta (stavebníctvo)

používaná v stavebníctve kašovitá zmes látok, ktoré po čase stuhnú

Malta je kašovitá zmes niekoľkých látok, ktoré po čase stuhnú. Slúži v stavebníctve ako spojovací materiál a omietková hmota. Skladá sa z piesku, vápna, cementu a vody.

Malta spájajúca pálené tehly

Vápenná malta

upraviť
 
Vedro s maltou

Vápenná malta je zmes haseného vápna Ca(OH) 2 s vodou a pieskom.

Používa sa predovšetkým na omietanie stien. Navlhčená stena sa pokryje niekoľko centimetrovou vrstvou malty, tá sa nechá mierne vyschnúť a potom sa dorovná orezaním pomocou laty.

V minulosti bol tento druh malty prakticky jediným typom. Pomocou vápennej malty sú postavené prakticky všetky stavby stredoveku.

Vápenná malta sa zvyčajne mieša v pomere 120-140 kg vápna (podľa požadovanej pevnosti) na 1 m 3 piesku a 240 až 350 litrov vody.

Vápno z rôznych vápenok nie je rovnakej kvality a máva rozdielne vlastnosti. Záleží na kvalite a hojnosti použitého vápenca. V praxi sa potom stáva, že maltou z vápna z jednej vápenky pri určitom pomere sa dobre omieta a malta z vápna z inej vápenky pri rovnakom pomere je ako voda s pieskom a vyžaduje väčší podiel vápna (tzv. jalové vápno).

Tvrdnutie vápennej malty

upraviť

Pri tvrdnutí haseného vápna v malte dochádza k jeho reakcii s vzdušným oxidom uhličitým za vzniku pôvodného uhličitanu vápenatého CaCO3:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Vápenno-cementová malta

upraviť

Od konca 19. storočia sa používa vápenno-cementová malta. Jej ďalšou zložkou je portlandský cement, ktorý po vytvrdnutí dáva malte lepšie mechanické vlastnosti. Používa sa na namáhané časti muriva. Cement všeobecne zlepšuje pevnosť muriva, ale na druhej strane zhoršuje jeho priedušnosť. Existujú dva druhy cementu: 32.5 a 42.5. Pre maltu a ľahké betóny je určený 32.5.

Vápenno-cementová malta sa zvyčajne mieša podľa váhového pomeru 100-120 kg vápna a 50-120 kg cementu (podľa požadovanej pevnosti) na 1 m 3 piesku a 240 až 350 litrov vody, pričom vodu treba pridávať až nakoniec podľa požadovanej konzistencie. Na praktické účely miešania sa odmeriava "na lopaty". V zásade platí, že na 3 lopaty piesku pripadá 1 lopata vápna a zhruba pol lopaty cementu.

Cementová malta

upraviť

Cementová malta sa obvykle mieša v pomere 250-450 kg cementu na 1 m3 piesku a 240 až 350 litrov vody. Používa sa na veľmi namáhané murivo.