Oxid vápenatý

chemická zlúčenina

Oxid vápenatý (CaO), neformálne pálené vápno, je biely prášok. Priemyselne sa vyrába tepelným rozkladom vápenca pri teplote približne 1000 °C (CaCO3 → CO2 + CaO). Pri styku s vodou reaguje za značného uvoľnenia tepla. Touto exotermickou reakciou vzniká hydroxid vápenatý (hasené vápno)

Oxid vápenatý
Oxid vápenatý
Oxid vápenatý
Oxid vápenatý
Oxid vápenatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CaO
Synonymá pálené vápno
Vzhľad biela tuhá látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 56,0774 g/mol
Teplota topenia 2613 °C
Teplota varu 2850 °C
Hustota 3,34 g/cm3
Rozpustnosť reaguje s vodou
Bezpečnosť
NFPA 704
0
3
2
W
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1305-78-8
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
CaO + H2O → Ca(OH)2.

Použitie

upraviť

V stavebníctve ako súčasť malty a sadry na zvýšenie tvrdosti materiálu; pri výrobe skla, ocele; ako prísada na úpravu vody – znižuje jej kyslosť, zmäkčuje ju; tiež v papiernictve, garbiarstve, hrnčiarstve či maliarstve.

Iné projekty

upraviť