Chemická reakcia

je premena reaktantov na produkty

Chemická reakcia je premena reaktantov na produkty. Je to proces, pri ktorom spolu reaguje jedna alebo viaceré látky (reaktanty) za vzniku jedného alebo viacerých látok (produktov). Z určitých chemických látok vznikajú iné chemické látky.

Pri reakcii buď vzniká alebo sa spotrebúva teplo, podľa toho ich delíme na:


Dnes je všeobecne uplatňované delenie na: