Chemická reakcia

Chemická reakcia je premena reaktantov na produkty. Je to dej, pri ktorom spolu reaguje jedna alebo viaceré látky za vzniku jedného alebo viacerých produktov (látok).

Pri reakcii buď vzniká alebo sa spotrebúva teplo, podľa toho ich delíme na:


Dnes je všeobecne uplatňované delenie na: