Chemická reakcia

je premena reaktantov na produkty

Chemická reakcia je premena reaktantov na produkty. Je to proces, pri ktorom spolu reaguje jedna alebo viaceré látky (reaktanty) za vzniku jednej alebo viacerých iných látok (produktov).

DelenieUpraviť

Pri reakcii buď vzniká alebo sa spotrebúva teplo, podľa toho sa reakcie delia na:

Ak nedochádza k zohriatiu či ochladeniu reakčnej zmesi, ako je to u exo- či endotermickej reakcie, možno reakcie rozdeliť podľa energetickej bilancie na:


Reakcie je takisto možné deliť podľa druhu reakcie, ktorá prebieha: