Chemická reakcia

je premena reaktantov na produkty

Chemická reakcia je premena reaktantov na produkty. Je to proces, pri ktorom spolu reaguje jedna alebo viaceré látky (reaktanty) za vzniku jednej alebo viacerých iných látok (produktov).

Delenie

upraviť

Chemické reakcie možno deliť rôznymi spôsobmi podľa vlastností látok, počtu molekúl, či iných vlastností reakcie.

Anorganické reakcie

upraviť

Anorganické reakcie možno klasifikovať dvoma hlavnými spôsobmi:[1]

 • podľa zmeny počtu východiskových látok:
  • zlučovanie (syntéza) – z dvoch alebo viacerých látok vzniká jedna látka
  • rozklad (analýza) – z jednej látky vznikajú dve alebo viac látok
  • zámena (substitúcia) – reakciou jednoduchej látky so zlúčeninou vzniká iná jednoduchá látka a iná zlúčenina
  • podvojná zámena (podvojná substitúcia) – z dvoch zlúčenín vznikajú dve iné zlúčeniny
  • premena (transmutácia) – reakciou jednej látky vzniká iná látka
 • podľa vlastností reagujúcich látok:

Organické reakcie

upraviť

Organické reakcie takisto možno deliť rôznymi spôsobmi. Zvyčajne sa klasifikujú jedným z následovných spôsobov:[2]

Iné delenia

upraviť

Okrem vyššie uvedených delení je možné reakcie deliť i na základe ďalších vlastností:

 • podľa mechanizmu, ktorým reakcie prebiehajú z hľadiska chemickej kinetiky:[1]
  • izolované reakcie – prebiehajú podľa rovníc nultého, prvého, druhého alebo tretieho poriadku
  • súčasné reakcie – neriadia sa uvedenými pravidlami, a možno ich ďalej deliť na
   • zvratné reakcie – prebiehajú oboma smermi
   • bočné reakcie – z jednej látky vznikajú dva rôzne produkty naraz
   • postupné reakcie – z jednej látky vzniká medziprodukt, ktorý sa potom mení na koncový produkt
   • spojené reakcie – jedna reakcia prebieha spolu s druhou, ktorá ju indikuje
   • reťazové reakcie – v reakciách dochádza k obnove nejakej entity, ktorá je schopná znovu reagovať v tej istej alebo podobnej reakcii (napríklad polymerizačné reakcie)
 • podľa počtu reagujúcich molekúl, teda molekularity reakcie:

Špecifickými typmi reakcií sú katalyzované reakcie[1] (prebiehajúce za prítomnosti katalyzátoru) a enzýmové reakcie (prebiehajúce za prítomnosti enzýmov).

Referencie

upraviť
 1. a b c d e chemické reakcie. In: BÍNA, Jaroslav. Malá encyklopédia chémie. 3. vyd. Bratislava : Obzor, 1981. S. 318 – 319.
 2. KAPITOLA. In: BÍNA, Jaroslav. Malá encyklopédia chémie. 3. vyd. Bratislava : Obzor, 1981.
 3. unimolekulové reakcie. In: BÍNA, Jaroslav. Malá encyklopédia chémie. 3. vyd. Bratislava : Obzor, 1981. S. 685.
 4. bimolekulové reakcie. In: BÍNA, Jaroslav. Malá encyklopédia chémie. 3. vyd. Bratislava : Obzor, 1981. S. 141.
 5. trimolekulová reakcia. In: BÍNA, Jaroslav. Malá encyklopédia chémie. 3. vyd. Bratislava : Obzor, 1981. S. 676.