Katalyzátor (chémia)

Katalyzátor je „látka, ktorá ovplyvňuje časový priebeh reakcie, prípadne jej produkty, ale sama sa pri tom nespotrebuje“.[1]

Katalyzátor môže reakciu urýchliť alebo spomaliť, prípadne v závislosti od toho, aký je katalyzátor môžu rovnaké východiskové reaktanty poskytnúť rôzne produkty (selektívna katalýza).[1]

Reakcia s katalyzátorom prebieha podľa schémy[1]:

, kde a sú východiskové látky, - katalyzátor, - medziprodukt a - produkt.

Katalyzátor nemá vplyv na rovnováhu reakcie.[1]

Referencie upraviť

  1. a b c d katalyzátor. In: Chemický náučný slovník 1 : Fyzikálna chémia. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1983. 416 s. (Edícia encyklopedických slovníkov.) S. 158.