Hydrón je všeobecný názov pre vodíkové katióny, obsahujúce ľubovoľnú zmes izotopov 1H+, 2H+ a 3H+, ako aj pre hydratovaný vodíkový katión s nešpecifikovaným počtom adovaných molekúl vody (porov. protón H+ a oxónium H3O+).

Hydrón
Hydrón
Hydrón
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec H+
Synonymá protón (pre 1H+)
Ďalšie informácie
Číslo CAS 12408-02-5
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Katión H+ možno označiť ako protón, pretože v jeho jadre sa nachádza len táto jedna častica. Formálne sa zvyčajne nešpecifikuje, o ktorý hydrón ide (teda koľko má neutrónov), takže tento názov sa používa všeobecne ako synonymum pre slovo hydrón.[1]

Prenos protónu

upraviť

Prenos protónu, teda vodíkového katiónu, je základom teórie kyselín a zásad a acidobázických reakcií. Proces naviazania hydrónu na inú chemickú látku sa nazýva protonácia, opačný proces sa nazýva deprotonácia. Názvy katiónov, ktoré vznikajú pridaním hydrónu k neutrálnej zlúčenine, sa tvoria pridaním koncovky -ium,[2] napríklad pyridínium alebo guanidínium.

Referencie

upraviť
  1. MCMURRY, John. Organic chemistry. Boston, MA, USA : [s.n.], 2016. (Ninth edition.) Dostupné online. ISBN 978-1-305-08048-5. S. 42.
  2. BÍNA, Jaroslav. Malá encyklopédia chémie. Bratislava : Obzor, 1981. S. 740.