Katión je kladne nabity ión. Atóm sa stáva katiónom vtedy, ak elektroneutrálny atóm stratí jeden alebo viac elektrónov z elektrónového obalu.

Graficky znázornený katión

Pozri aj

upraviť