Adícia je organická chemická reakcia, pri ktorej sa dve a viac molekúl spája do jednej veľkej a dochádza k zníženiu väzbového rádu, t. j. trojitej väzby na dvojitú a dvojitej väzby na jednoduchú.[1] Pri rozpade násobnej väzby sa musí zachovať štvorväzbovosť atómov uhlíka.

Poznáme dva hlavné druhy polárnych adičných reakcií:

Ostatné nepolárne adičné reakcie existujú ako:

Adícia prebieha iba na chemických zlúčeninách s násobnou väzbou medzi:

Adícia je opakom eliminácie. Napríklad hydratácia alkénov a dehydratácia alkoholu je adično-eliminačný pár reakcií.

Adično-eliminačná reakcia

upraviť

Pri adično-eliminačnej reakcii prebieha súčasne adícia a eliminácia. Vo väčšine reakcií vytvára nukleofilná adícia karbonylové zlúčeniny (nukleofilná adícia acylu).

Ostatné adično-eliminačné reakcie sú:

 • reakcia alifatického alebo aromatického amínu na imín
 • hydrolýza nitrilu v karboxylovej kyseline

čiastková reakcia Cl2 → Cl· + Cl·

              radikály
    CH2=CH2 + Cl2 → CH2-CH2 
            |  |                
            Cl Cl
                           
           1,2-dichlóretán         
                            
    H H       H H
    | |       | |
   H-C=C-H + Br2 → H-C-C-H  dibrómetán
            | |
           Br Br

Referencie

upraviť
 1. adícia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 52.