Radikálová adícia

Radikálová adícia je chemická reakcia typu adície. Má reťazový charakter, kedy sa na násobnú väzbu reaktantu viažu radikály vytvárané fyzikálnymi (ultrafialové žiarenie) alebo chemickými (peroxidy) katalyzátormi. K najvýznamnejším radikálovým adíciám patrí hydrogenácia.