Reaktant môže byť:Upraviť

a) Reaktant je v chémii chemická látka, ktorá vstupuje do chemickej reakcie, počas ktorej sa premieňa na výsledné produkty.

b) Reaktant je v diskusii subjekt, ktorý reaguje na tvrdenia predchádzajúcich diskutérov.