Acyl (všeobecný vzorec: R–CO) je jednoväzbová skupina, ktorá vzniká odtrhnutím skupiny -OH z karboxylovej skupiny karboxylovej kyseliny. Názvy acylových skupín sa odvodzujú z latinčiny pochádzajúcich triviálnych názvov kyselín:

a podobne.