Amín

organický derivát amoniaku

Amínyorganické zlúčeniny a tiež druh funkčnej skupiny, ktoré obsahujú dusík ako kľúčový atóm. Vo svojej štruktúre amíny pripomínajú amoniak, kde jeden alebo viac vodíkových atómov je nahradených organickými substituentami ako napríklad alkylovými alebo arylovými skupinami. Ich všeobecný vzorec je teda NR1R2R3. Amíny sú jedna z centrálnych funčkných skupín v organickej chémii. Všetky známe životné procesy závisia na aminokyselinách, z ktorých každá obsahuje aminoskupinu.

Všeobecná štruktúra amínu

Dôležitú výnimku tvoria zlúčeniny typu RC(O)NR2, kde C(O) je karbonylová skupina, ktoré sa nenazývajú amíny, ale amidy. Amidy a amíny majú odlišné štruktúry a vlastnosti, takže tento rozdiel je chemicky dôležitý. Trochu mätúci je však fakt, že amíny, v ktorých skupina N-H bola nahradená skupinou N-M (kde M je kov), sa takisto nazývajú amidy (presnejšie amidy kovov), napríklad (CH3)2NLi sa nazývam lítiumdimetylamid.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému amíny