Hustota (objemová hmotnosť)

fyzikálna veličina

Hustota alebo objemová hmotnosť (symbol: ρ – gréc.: ró), staršie i merná hmotnosť, je fyzikálna veličina, ktorá je určená podielom hmotnosti a objemu látky. Hustota je daná ako

kde je hustota telesa, je celková hmotnosť telesa a je celkový objem telesa.

Čím vyššiu hustotu má látka, tým väčšiu má hmotnosť v pomere k objemu. Priemerná hustota látky sa rovná jej celkovej hmotnosti podelenej jej celkovým objemom. Pri rovnakej hmotnosti budú mať telesá z hustejšej látky (napr. zo železa) menší objem ako telesá z menej hustej látky (napr. voda).

Jednotka hustoty v sústave SI je kilogram na meter kubický (kg/). V sústave CGS sa bežne udáva v gramoch na centimeter kubický (g/cm3).

Hustota vzduchu

upraviť

Na úrovni mora pri teplote 20 °C má suchý vzduch hustotu približne 1,2 kg/m3. Hustota vzduchu závisí od jeho tlaku, teploty, vlhkosti. Hustota vzduchu s narastajúcou nadmorskou výškou klesá.

Iné projekty

upraviť