Teplota (v sústave SI aj termodynamická teplota) je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc. Nultý zákon termodynamiky opisuje teplotu ako veličinu, ktorá má v každom mieste izolovanej sústavy v rovnováhe rovnakú hodnotu.

Teplota je makroskopická veličina, čiže na atomárnej a subatomárnej úrovni nemá zmysel hovoriť o teplote.

Označenie

upraviť

Pre údaje v kelvinoch je značka T. Pre údaje v stupňoch Celzia sú možné aj značky t alebo ϑ (t sa ale pletie so značkou pre čas).

Jednotky

upraviť

Jednotkou teploty podľa SI je Kelvin. V bežnom živote sa však z praktických dôvodov častejšie používa stupeň Celzia alebo stupeň Fahrenheita.

Meranie teploty

upraviť

Rozlišujeme dva spôsoby merania teploty:

Nepriame

upraviť

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Teplota
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Teplota