Pyrometer je zariadenie na bezkontaktné meranie teploty na povrchu materiálov. Merajú sa ním väčšinou teploty v rozsahu -50°C až +3500°C. Náuka o bezkontaktnom meraní teploty sa nazýva pyrometria. Názov pyrometer je odvodený z gréckych slov pyr (oheň) a metrein (merať).

Použitie, meranie teploty ventilácie.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pyrometer