Bimetalový teplomer

(Presmerované z Bimetalický teplomer)

Bimetalový teplomer je teplomer, ktorý na meranie teploty využíva bimetalový (dvojkovový) pásik zložený z dvoch kovov s rôznymi činiteľmi teplotnej rozťažnosti. Pri zmene teploty sa pásik ohýba a tento pohyb sa prenáša na ručičku prístroja. Vplyvom zohrievania sa jeden kov roztiahne viac ako druhý. Zmenou teploty sa mení dĺžka špirály, čo má vplyv na pohyb ručičky teplomera.

Ručičkový teplomer so špirálovým bimetalovým pásikom
Bimetalová šprála v teplomeri

Pozri aj upraviť