Bimetal, bimetál, alebo dvojkov sú mechanicky spojené dva pásiky kovu s rôznou tepelnou rozťažnosťou. Vplyvom tepla sa jeden kov roztiahne viac ako druhý, čo spôsobí prehnutie pásika. Závislosť teploty a prehnutia je presná, preto sa dá tento efekt použiť aj na meracie účely.

bimetal - modrý kov má väčšiu rozťažnosť

Použitie:


1. regulácia teploty
2. spínací kontakt
3.bimetal

popis obrázka:
Bimetalový termostat teplo (vlnovky) zahreje bimetal (3), ten prepne prepínač (2). (1) reguluje tlak pružiny vypínača. Prepínač zapína a vypína spotrebič (žehlička, ohrievač ...)