Tepelné relé je pomalobežná prúdovo závislá ochrana elektrických zariadení.

Tepelné relé je tvorené bimetalickým článkom, ktorý je vyhrievaný priamo prechádzajúcim prúdom, alebo nepriamo odporovým článkom. Pri dlhšie trvajúcej záťaži sa bimetal nahreje, prehne sa a tým rozpojí kontakt spínacej cievky stykača. Čas preťaženia, ktorý je nutný na vypnutie stykača je v malom rozsahu regulovateľný a závislý od veľkosti prechádzajúceho prúdu. Tepelné relé teda predstavuje prúdovo závislú ochranu. Po vychladnutí je možno stykač znova zapnúť pomocou tlačidla.

Takéto relé sa dodávajú v stanovených menovitých prúdoch. Výhodou oproti ističu je, že relé znesie krátkodobé špičky (krátko trvajúce preťaźenie). Relé by sa malo zapájať spolu s ističom, ktorý je nastavený na vyššie prúdové zaťaženie ako tepelné relé.