Relé je súčiastka, ktorá pozostáva zo spínača a cievky (elektromagnetu), ktorá pôsobením elektrického prúdu (prípadne svetla alebo tepla) v jednom obvode zapne alebo preruší elektrický prúd v druhom elektrickom obvode. Relé sa používa na riadenie malých záťaží ako osvetlenie alebo signálne systémy. Vynašiel ho v roku 1835 americký fyzik Joseph Henry.

Rôzne typy relé
Schematická značka relé
Relé z automobilu
Jazýčkové relé. Magnetické pole cievky ovláda tzv. jazýčkový kontakt, zaliaty v sklenenej banke so zriedeným vzduchom alebo inertným plynom.

Ochranné relé (angl. safety relay) tvorí jeden zo základných prvkov v zabezpečovacích zariadeniach. V súčasnosti sa začína nahrádzať bezkontaktnými (polovodičovými) prvkami.

Schéma a princíp činnosti (neutrálneho) relé upraviť

Fyzikálny princíp na príklade neutrálneho relé:

 
Schéma a princíp činnosti (neutrálneho) relé: 1. cievka s jadrom z magneticky mäkkej ocele, 2. kotva, 3. pružný prepínací kontakt. Cievka s jadrom tvorí elektromagnet, ktorý pri priechode prúdu pritiahne kovovú kotvu, mechanicky spriahnutú s pružným kontaktom.

Klasifikácia upraviť

 • Podľa druhu napájacieho prúdu
  • jednosmerné relé
  • striedavé relé
  • univerzálne relé
 • Podľa časovej odozvy
  • relé s oneskoreným príťahom kotvy
  • relé s oneskoreným odpadom kotvy
 • Iné triedenie
  • ochranné relé
  • oznamovacie relé

Konkrétne typy upraviť

 • jednosmerné relé
 • striedavé relé
  • neutrálne relé s usmerňovačom
  • relé s upraveným magnetickým tokom
  • indukčné relé
  • tepelné relé
  • motorové relé
  • monitorovacie relé

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Relé

Pozri aj upraviť

 • Stýkač - výkonové relé pre spínanie vyšších napätí a prúdov