Elektromagnet je elektromechanické zariadenie meniace elektrickú energiu na prácu resp. vyvodenie určitej sily.

Jednoduchý elektromagnet pozostávajúci z cievky drôtu ovinutého okolo železného jadra. Jadro feromagnetického materiálu, ako je železo, slúži na zväčšenie vytvoreného magnetického poľa. Intenzita generovaného magnetického poľa je úmerná množstvu prúdu vinutím.
Magnetické pole produkované solenoidom. Tento obrázok ukazuje prierez stredom cievky. Kríže sú drôty, v ktorých sa prúd pohybuje na stránku; bodky sú vodiče, v ktorých sa prúd pohybuje mimo stránku.

Elektromagnet využíva základný princíp elektromagnetickej indukcie - pri pohybe magnetického materiálu v cievke alebo v okolí vodiča vo vodiči vzniká elektrický prúd. Elektromagnet pracuje principiálne opačne, čiže pri pretekaní prúdu vodičom vzniká v jeho okolí magnetické pole, ktoré pôsobí na feromagnetické materiály silou. Táto sila je samozrejme úmerná prúdu tečúcemu vodičom.

Elektromagnet je súčasťou mnohých technických zariadení, ako napríklad: v technickej praxi sa používa elektromagnet na upevňovanie železných oceľových predmetov (napr. pri obrábaní, alebo ako kotva žeriavu).

Elektromagnet spolu s pohyblivým feromagnetickým jadrom - kotvou - sa používa ako aktuátor - často nazývaný solenoid (čo presne je označenie pre valcovú cievku). Ďalšou aplikáciou v elektrotechnike je použitie elektromagnetu v relé, kde pohyb kotvy zabezpečuje zopnutie/rozopnutie kontaktov.

Ďalšie použitie

upraviť
  • v elektrickom zvončeku v byte
  • ako automatická železná závora
  • v rýchlovlakoch
  • v žeriavoch na triedenie či nakladanie železného šrotu
  • v ističoch
  • v očnom lekárstve
  • v elektrónovej optike
  • ako magnetické šošovky...