Elektromagnet

Elektromagnet je elektromechanické zariadenie meniace elektrickú energiu na prácu resp. vyvodenie určitej sily.

Elektromagnet využíva základný princíp elektromagnetickej indukcie - pri pohybe magnetického materiálu v cievke alebo v okolí vodiča vo vodiči vzniká elektrický prúd. Elektromagnet pracuje principiálne opačne, čiže pri pretekaní prúdu vodičom vzniká v jeho okolí magnetické pole, ktoré pôsobí na feromagnetické materiály silou. Táto sila je samozrejme úmerná prúdu tečúcemu vodičom.

Elektromagnet je súčasťou mnohých technických zariadení, ako napríklad: v technickej praxi sa používa elektromagnet na upevňovanie železných oceľových predmetov (napr. pri obrábaní, alebo ako kotva žeriavu).

Elektromagnet spolu s pohyblivým feromagnetickým jadrom - kotvou - sa používa ako aktuátor - často nazývaný solenoid (čo presne je označenie pre valcovú cievku). Ďalšou aplikáciou v elektrotechnike je použitie elektromagnetu v relé, kde pohyb kotvy zabezpečuje zopnutie/rozopnutie kontaktov.

Ďalšie použitieUpraviť

  • v elektrickom zvončeku v byte
  • ako automatická železná závora
  • v rýchlovlakoch
  • v žeriavoch na triedenie či nakladanie železného šrotu
  • v ističoch
  • v očnom lekárstve
  • v elektrónovej optike
  • ako magnetické šošovky...