Feromagnetizmus je forma magnetizmu, s ktorou sa v každodennom živote najviac stretávame. Feromagnetizmus je definovaný ako jav, pri ktorom sa materiály ako železo vo vonkajšom magnetickom poli zmagnetizujú a zostanú zmagnetizované istý čas po skončení pôsobenia poľa. Všetky permanentné magnety sú feromagnetické alebo ferimagnetické, ako sú kovy, ktoré sú nimi priťahované.

Vlastnosti feromagnetizmu vyplývajú z dvoch veličín kvantovej mechaniky: spin a Pauliho vylučovací princíp. Spin elektrónu, kombinovaný s jeho orbitálnou uhlovou rýchlosťou, má za následok magnetický moment a tvorí magnetické pole. Avšak v mnohých materiáloch (obzvlášť tie, ktoré majú plný elektrónový obal) je celkový moment všetkých elektrónov nula. Feromagnetické materiály majú také elektróny, a ak sú usporiadané tvoria merateľné makroskopické pole.

Pozri aj upraviť