Ferimagnetizmus Vo fyzike ferimagnetický materiál je ten, v ktorom magnetický moment atómu v rôznych podmriežkach je opačný ako v antiferomagnetizme; ale proti pôsobiace momenty sú rozdielne a spontánna magnetizácia ostáva. Toto sa stáva keď podmriežka pozostáva z rozdielnych materiálov alebo iónov (taký ako Fe2+ a Fe3+). Ferimagnetické materiály sú ako paramagnety v tom, že neprekážajú žiadnemu magnetickému usporiadaniu nad Neelovou teplotou a pod ňou sú ako feromagnety v tom, že si môžu udržať spontánnu magnetizáciu. Ale existuje aj teplota pod Neelovou teplotou, pri ktorej dve podmriežky majú rovnaké momenty a výsledkom je čistý nulový magnetický moment, čo sa nazýva kompenzačný bod.

Niektoré ferimagnetické materiály sú ferity zlúčené s oxidmi železa a inými zložkami ako hliník, zinok, mangán, nikel a kobalt. Ferimagnetické materiály majú vysokú rezistivitu a anizotropické vlastnosti. Anizotropia je vlastne indukovaná vonkajším poľom.

Odporúčané články upraviť