Elektrotechnika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a využitím elektrickej energie.

Stožiar elektrického vedenia VN 22kV, vyhotovenie s VN vypínačom vedenia
Kotevný stožiar elektrického vedenia vysokého napätia

Odbory elektrotechniky upraviť

Toto delenie môže byť v súčasnosti, keď sa odbory medzi sebou prelínajú, vágne, avšak poskytuje základný prehľad - delenie elektrotechniky podľa veľkosti energie, s ktorou sa pracuje, na slaboprúd a silnoprúd.

Silnoprúdová elektrotechnika upraviť

Slaboprúdová elektrotechnika upraviť

Ostatné (medziodbory) upraviť