Elektrotechnológia je náuka o vlastnostiach materiálov a o ich spracovaní pri výrobe elektrotechnických súčiastok.

Za vhodných podmienok sa môžu v materiáloch vyskytovať mnohé technicky využiteľné javy. Na ich princípe sa konštruujú rôzne polovodičové súčiastky a zariadenia.

Pozri aj upraviť