Výkonová elektronika

Výkonová elektronika sa zaoberá silovými polovodičovými súčiastkami, ktoré sú schopné spínať veľké prúdy pri vysokých napätiach, t. j. sú schopné spínať vysoké výkony. Sú to najmä:


Výhodou polovodičových spínacích prvkov oproti klasickým spínacím prvkom je:

  • nižšie straty energie pri spínaní
  • vyššia rýchlosť spínania