Telekomunikácie sú:

  • odvetvie (vedné a technické) oznamovacej techniky, ktoré vytvára teoretické a praktické systémové podmienky na realizáciu verejných komunikačných sietí na prenos informácií medzi skupinami alebo dvojicami účastníkov obidvoma smermi dialógovým spôsobom
  • zariadenia oznamovacej elektrotechniky (telekomunikačné zariadenia)
  • podniky a inštitúcie poskytujúce telekomunikačné služby

Telekomunikácie sa zaoberajú spracovaním signálu napr. vo forme reči, údajov a jeho prenosom od vysielača k prijímaču signálu po vedení - metalickom, optickom alebo bezdrôtovom (vzduchom).

V súčasnosti, kedy aj v tomto odvetví začína prevládať informatika a digitalizácia, sa pojem čiastočne kryje s pojmom informačné a komunikačné technológie.

Dejiny upraviť

Rok Objav Poznámka
1793 Vo Francúzsku vybudovali medzi Parížom a Lilli (230 km) telegrafnú stanicu pomocou semaforov; zaviedli tiež pojem „telegrafia a telegram“. Začiatok prevádzky mechanického telegrafu
1832 Samuel Morse vynašiel telegrafnú abecedu Prvá abeceda pre e-komunikáciu
1833 Carl Friedrich Gauß a Wilhelm Eduard Weber v Göttingene skonštruovali v Nemecku prvý prevádzkyschopný elektromagnetický telegraf, Prvý elektromagnetický telegraf
1845 Samuel Morse odvysielal prvú správu cez telegrafný systém vybudovaný medzi Washington (D.C.)om a Baltimorom
1847 Vybudovaný prvý telegraf na území Česko-Slovenska. (z Viedne cez Brno do Prahy) Prvý funkčný telegraf na území Česko-Slovenska
1850 Vybudované prvé podmorské káble cez kanál La Manche medzi Francúzskom a Veľkou Britániou
1858 Odvysielaný prvý telegram medzi Európou (Veľká Británia) a Amerikou (USA) Prvá e-komunikácia medzi Európou a Amerikou
1865 V Paríži bola založená Medzinárodná telegrafná únia, predchodkyňa dnešnej Medzinárodnej telekomunikačnej únie Založená prvá medzinárodná štandardizačná organizácia v oblasti e-komunikácie
1870 James Clerk Maxwell publikoval teóriu šírenia elektromagnetických vĺn Teóretický princíp bezdrôtových prenosov
1876 14. februára podali Alexander Graham Bell a Elisha Gray patent na objav telefónu. Patent bol priznaný G. Bellovi Začiatok telefónie
1878 V USA bola uvedená do prevádzky prvá telefónna ústredňa Možnosť (manuálne) prepojovať telefónne hovory
1882 Sprevádzkovaná prvá telefónna ústredňa v Rakúsku Uhorsku. Začiatok telefonovania v Rakúsku Uhorsku.
1884 Werner Siemens objavil koaxiálny kábel Objavené prenosové médium, schopné prenášať veľké objemy informácií
1892 V USA inštalovali automatickú telefónnu ústredňu s krokovými voličmi Počiatok automatizácie telefónnych sietí
1893 Nikola Tesla vynašiel v Európe princíp rádia
1896 Alexandr Stepanovič Popov predvádza prvý príjmač elektromagnetických vĺn Vytvorené prvé predpoklady pre rádiové vysielanie
1903 John Ambrose Fleming (Anglicko) objavil elektrónku
1923 Žačína pravidelné vysielanie česko-slovenského rozhlasu Začiatok rozhlasového vysielania v ČSR
1926 Začína pravidelné vysielanie česko-slovenského rozhlasu z Bratislavy
1927 V Bellových laboratóriách uskutočnili prvé skúšky prenosu televízie Začiatky TV
1929 BBC organizuje prvé televízne prenosy
1936 Prvý radar uvedený do prevádzky v Anglicku. Prvé skúšky prenosu farebnej televízie. Uskutočnené televízne prenosy z olympiády v Berlíne cez koaxiálny kábel do Lipska Začiatok mikrovlnných spojov
1942 V USA začal prevádzku prvý elektronický počítač ENIAC Prvý počítač
1945 Autor sci-fi Arthur C. Clarke publikoval články navrhujúce využitie umelých telekomunikačných družíc pre prenos informácií
1948 V Bellových laboratóriách objavili tranzistor Prvý tranzistor
1953 Začiatok pokusného vysielania čs. televízie. Začiatok vysielania farebnej televízie v systéme NTSC (USA).Ukončená telefonizácia obcí v Česko-Slovensku. začiatok TV vysielania v ČSR
1957 V ZSSR vypustili prvé umelé družice zeme Sputnik 1 a Sputnik 2 Začiatok satelitných komunikácií
1956 Texas Instruments vyrobili prvé integrované obvody začiatok mikroelektroniky
1957 Vyrobený prvý pevný disk (5MB)
1958 Vynajdený laser
1965 Vypustená prvá geostacionárna družica Early Bird (prenos 240 telefónnych kanálov a 1 televízneho kanálu) Začiatok komerčného využívania satelitných spojov
1965 Donald Davies (V. Británia) – popísal princíp komutácie paketov Teoretický princíp internetu
1967 Prvá disketová mechanika
1969 Vyrobený prototyp CD
1970 V USA vyrobili sklené vlákno použitelné pre e-komunikáciu. Vyvinutá prvá RAM pamäť Začiatok rozvoja optických spojov
1971 Firma Intel skonštruovala prvý mikroprocesor. Položené prvé podmorské káble s optickými vláknami. Na trh uvedený prvá vrecková kalkulačka Objav mikroprocesora, prvá vrecková kalkulačka
1980 Predvedená televízia s vysokou rozlišovacou schopnosťou HDTV (Japonsko) HDTV