Medzinárodná Morseova abeceda

Medzinárodná Morseova abeceda [vyslov: morzeova] (iné názvy: Morseova abeceda, Morsova abeceda[1], Morseova telegrafická abeceda, Morseho abeceda [vyslov: morzeho], hovorovo morzeovka) je sústava telegrafných signálov zodpovedajúcich písmenám, čísliciam a iným znakom, ktoré sa používajú pri písaní. V grafickom vyjadrení je to sústava bodiek a čiarok, časovo bodka predstavuje krátky signál a čiarka dlhý signál. Autorom abecedy je Samuel Finley Breese Morse.

Latinské písmená
písmeno kód pomôcka
A agát
B blýskavica
C cíferský cech
D diaľava
E erb
F filiálka
G gnómóny
H hrachovina
I ibis
J jazmín vám dám
K kúpený
L lajdáčisko
M mieria
N národ
O ó ó ó
P palác pána
Q kvíz hráva sám
R rarášok
S sobota
T tón
U učený
V vyvolený
W web mám rád
X Xéniu znám
Y ý maž bárčím
Z zólógia
čísla
číslo kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
špeciálne znaky
znak kód
À, Å
Ä
È
É
Ö
Ü
ß
CH
Ñ
. (AAA)
, (MIM)
:
;
? (IMI)
-
(
)
'
=
+
/
@ (AC)
Signály
znak kód
KA
(začiatok vysielania)
BT
(pauza)
AR
(koniec vysielania)
VE
(rozumiem)
SK
(koniec komunikácie)
SOS
(medzinárodné
volanie o pomoc na mori)
IRRUNG
(opakovanie
od posledného
správneho slova)
T M O Ch 0 / 9
Ö 8
G Q Ñ
Z 7
N K Y
C
D X
B 6
E A W J 1 / '
P
R Ä
L
I U Ü 2
F
S V 3
H 4 / 5

Program v C#

upraviť
using System;

namespace x30x12x2021
{
  internal class Program
  {
    static void Main()
    {
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("Zadejte text určený pre prevod:");
        string line = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(line)) break;
        else
        {
          Console.WriteLine();

          if (line[0] == '.' || line[0] == '-') //bola zadána Morseova ábeceda?
          {
            string[] vs = line.Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); //medzery v Morseovke

            for (int i = 0; i < vs.Length; i++)
            {
              Console.Write(Morse.DecodeMorseCode(vs[i]));
            }
          }
          else //nebola zadána Morseovka, pracujem s textom
          {
            for (int i = 0; i < line.Length; i++)
            {
              Console.Write(Morse.EncodeToMorseCode(line[i]));
              Console.Write(" "); //oddelovač
            }
          }

          Console.WriteLine();
        }
      }
    }
  }

  static class Morse
  {
    #region ONLY READ
    private static readonly string[,] MorseCodes = new string[,]
      {
        {"A" , ".-"},
        {"B" , "-..."},
        {"C" , "-.-."},
        {"D" , "-.."},
        {"E" , "."},
        {"F" , "..-."},
        {"G" , "--."},
        {"H" , "...."},
        {"I" , ".."},
        {"J" , ".---"},
        {"K" , "-.-"},
        {"L" , ".-.."},
        {"M" , "--"},
        {"N" , "-."},
        {"O" , "---"},
        {"P" , ".--."},
        {"Q" , "--.-"},
        {"R" , ".-."},
        {"S" , "..."},
        {"T" , "-"},
        {"U" , "..-"},
        {"V" , "...-"},
        {"W" , ".--"},
        {"X" , "-..-"},
        {"Y" , "-.--"},
        {"Z" , "--.."},
        {"0" , "-----"},
        {"1" , ".----"},
        {"2" , "..---"},
        {"3" , "...--"},
        {"4" , "....-"},
        {"5" , "....."},
        {"6" , "-...."},
        {"7" , "--..."},
        {"8" , "---.."},
        {"9" , "----."}
      };
    #endregion
    public static string EncodeToMorseCode(char c)
    {
      var uc = char.ToUpper(c);
      int len = MorseCodes.GetLength(0);
      for (int i = 0; i < len; i++)
      {
        if (uc == MorseCodes[i, 0][0]) return MorseCodes[i, 1];
      }
      return uc.ToString();
    }

    public static string DecodeMorseCode(string m)
    {
      int len = MorseCodes.GetLength(0);
      for (int i = 0; i < len; i++)
      {
        if (m == MorseCodes[i, 1]) return MorseCodes[i, 0];
      }
      return "?";
    }
  }
}

Pozri aj

upraviť

Poznámka

upraviť
 1. V PSP je síce (pre výslovnosť mórs) kodifikovaný tvar Morseova, ale tento tvar technicky protirečí štandardným pravopisným pravidlám, podľa ktorých koncové nemé e v cudzích menách vypadáva (správny tvar Morsova je uvedený napríklad vo Veľkom slovníku cudzích slov).