Znak môže byť:

 • výrazná, rozlišujúca vlastnosť, charakteristická črta
 • viditeľný prejav, symptóm, príznak
 • viditeľná značka alebo predmet (odznak) slúžiaci na označenie
 • pokyn, signál, znamenie
 • predzvesť, znamenie
 • zmyslami vnímaná vec či jav, ktorá/rý je na základe konvencie nositeľom istého myšlienkového obsahu, napr.:
  • v semiotike: skrátene jazykový znak
  • v typografii a paleografii: pozri znak (písmo)
  • v informatike (angl. character): (definícia podľa ISO:) člen množiny prvkov používaných na organizáciu, riadenie alebo reprezentáciu dát, pozri znak (počítače)
 • v biológii:
 • v plávaní: plavecký štýl, pozri znak (plávanie)
 • v heraldike: obrazec (často erb) vytvorený podľa heraldických pravidiel ako znamenie právneho postavenia, moci, cti či práv osôb, rodu, krajín, obcí a pod., pozri znak (heraldika)
 • vo filozofii:
  • materiálne energetický, zmyslovo vnímateľný objekt (proces, udalosť), obsahujúci producentom zamýšľanú informáciu o označovanom (Bystřina, I.)
  • nie len prvok, ktorý vstupuje do komunikačného procesu (môžem prenášať aj rad nezmyselných tónov alebo hlukov), ale aj niečo, čo sa stáva prvkom procesu dezignácie. Znak zastupuje niečo iné… (Umberto Eco)
  • kultúrny artefakt čiže kultúrna hodnota a ako kultúrna hodnota je významom (postmodernizmus)
 • v logike: jednoduchý výraz

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Znak
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.