Vysielač je zložka komunikačnej sústavy označovaná ako komunikant; vysielač vlastní (tvorí) hlavnú informáciu a disponuje so zariadením na spájanie hlavnej informácie s nosnou informáciou. V tomto zariadení sa uskutočňuje kódovanie.

Vysielač prenáša (transferuje) a vysiela zakódovanú správu ako signál. Pri prenos signálu sa nevyhnutne uskutočňujú aj transformácie signálu. Predpokladom činnosti kódovacieho zariadenia je existencia kódu.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.