Kód

rozlišovacia stránka

Kód môže byť:

 • všeobecne:
  • súbor znakov určených na zaznamenávanie informácií určitým spôsobom a pravidlá na ich používanie
  • predpis na prevádzanie jednej sústavy znakov do inej
 • v informatike:
  • zobrazenie (dohodnutý systém pravidiel), ktoré každému znaku alebo postupnosti znakov alebo signálu daného súboru znakov (vzorov; signálov) jednoznačne priradí znak alebo postupnosť znakov (obrazov) z iného súboru znakov, pozri kód (informatika) a kódovanie (informatika)
  • slangovo zdrojový kód
 • v telekomunikáciách: predpis na prevádzanie správy, pri ktorom sa charakteristické vlastnosti správy vyjadrujú skupinami impulzov, pozri kód (telekomunikácie)
 • vo vojenstve: sústava dohodnutých znakov (číselných, písomných, slovných a podobne) slúžiacich na utajenie skutočného obsahu posielanej správy; termín oficiálne používa aj NATO; pozri kód (vojenstvo)
 • v jazykovede: skrátene jazykový kód (súhrn jazykových pomenovaní vecí, javov, udalostí a vzťahov, ako aj pravidiel na ich používanie, radenie do súvislých výpovedí), pozri aj kódovanie (jazykoveda)
 • v psychológii: pozri kódovanie (psychológia)
 • Podľa Jakobsona systém vzájomne spätých subkódov.

Pozri aj upraviť


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.