Grayov kód alebo zrkadlový binárny kód je cyklický kód, v ktorom každé ďalšie kódové slovo sa líši od predchádzajúceho len v jednom bite a posledné slovo kódu sa líši od prvého tiež len v jednom bite.

Používa sa v telekomunikáciach práve kvôli vlastnosti rozdielu vedľajších slov len v jednom bite.

Príklad:

  • 000
  • 001
  • 011
  • 010
  • 110
  • 111
  • 101
  • 100