Kódovanie

rozlišovacia stránka

Kódovanie je

  • aplikácia kódu alebo prevod do kódu (alebo výsledok takejto činnosti), pozri kód
  • (v technike nie úplne správne) časté synonymum pre šifrovanie
  • špecificky aj:
    • v televíznej technike: úprava televízneho signálu tak, aby ho bolo možné prijímať v pôvodnej podobe iba prostredníctvom príslušného dekodéra; používa sa na podmienený príjem platených programov (ide vlastne o určitú formu šifrovania), pozri kódovanie (televízia)
    • v jazykovede: formovanie myšlienok do jazykovej podoby, pozri kódovanie (jazykoveda) a jazykový kód
    • v psychológii: prevádzanie zmyslových informácií (podnetov) do kvalitatívne odlišných foriem (kódov) ako predpoklad vnímania a systému psychickej regulácie činnosti človeka, pozri kódovanie (psychológia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.