Nosná informácia

Nosná informácia je informácia, kvôli ktorej sa uskutočňuje komunikačný proces. Nosná informácia je obsah správy, ktorý bol v odosielacom zámere hovoriaceho a ktorý počúvajúci prijíma ako vlastný komunikačný obsah. Nosná informácia je myšlienkový obsah, explicitne rozvinutý ako jazyková správa. V lingvistike ho reprezentuje sémantická rovina.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.