Medzinárodná telekomunikačná únia

špecializovaná agentúra Organizácie Spojených národov

Medzinárodná telekomunikačná únia (International Telecommunication Union, ITU) so sídlom v Ženeve je najstaršia odborná organizácia pridružená k OSN.

International Telecommunication Union
Medzinárodná telekomunikačná únia
Sídlo ITU
Typ organizácie Špecializovaná agentúra
Skratka ITU
Hlavný predstaviteľ Čína Houlin Zhao
Stav aktívna
Rok založenia 17. máj 1865
Sídlo Švajčiarsko Ženeva, Švajčiarsko
Web http://www.itu.int/

Význam ITU postupne rástol s rozširujúcim sa sortimentom telekomunikačných služieb a sietí. V roku 1947 sa ITU po vzniku OSN stala jednou z jej špecializovaných agentúr. Formálne je ITU medzivládnou organizáciou. Každý suverénny štát, ktorý je členom OSN, môže byť i členom ITU. ITU má dnes unikátnu organizačnú štruktúru: generálny sekretár ITU je iba legislatívnym zástupcom organizácie, výkonnú moc majú riaditelia troch sektorov – rádiokomunikácií, telekomunikácií a rozvoja.

Sídlo únie je od roku 1948 v Ženeve, kam sa presťahovalo z Bernu.

História

upraviť

Vznikla v r. 1932 zlúčením Medzinárodnej telegrafnej únie (založenej v r. 1865) a Medzinárodnej rádiotelegrafnej únie (založenej v r. 1906) a datuje sa od vzniku staršej z pôvodných organizácií. ITU je celosvetovou medzivládnou organizáciou s takmer univerzálnou účasťou - v súčasnosti reprezentuje 193 členských štátov a vyše 700 členov sektorov z radov organizácií súkromného sektora a akademických inštitúcií.

Česko-Slovensko bolo členom ITU od r. 1929. SR sa stala členom ITU dňa 23. februára 1993. Odborným gestorom členstva SR v ITU a koordinátorom spolupráce telekomunikačného sektora SR s touto najvýznamnejšou celosvetovou telekomunikačnou organizáciou je MDV SR.

Činnosť

upraviť

Poslaním ITU je udržiavať a prehlbovať medzinárodnú spoluprácu vo všetkých oblastiach telekomunikácií a rádiokomunikácií, podporovať rozvoj zodpovedajúcich technických prostriedkov, dbať o účelné rozdeľovanie frekvenčného spektra a koordináciu jeho využívania a poskytovať technickú pomoc v oblasti telekomunikácií a rádiokomunikácií.

Základné úlohy ITU dnes

upraviť
  • Udržiavať a rozširovať medzinárodnú spoluprácu s cieľom zlepšiť a racionálne využívať všetky druhy telekomunikácií.
  • Podporovať vývoj technických prostriedkov a ich efektívnu prevádzku s cieľom zlepšiť kvalitu telekomunikačných služieb a sprístupniť ich širokej verejnosti.
  • Koordinovať činnosť národných subjektov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie spoločných (t. j. medzinárodných) dohôd a udržanie nevyhnutnej kompatibility.

Pre dosiahnutie týchto cieľov sa ITU angažuje v troch hlavných činnostiach:

  • štandardizácii telekomunikácií,
  • regulácii v oblasti telekomunikácií,
  • rozvoji telekomunikácií.

Členenie

upraviť

ITU sa organizačne člení na tri sektory:

Prácu sektorov riadia úrady na čele s riaditeľmi

Externé odkazy

upraviť