Termostat (z gréckeho thermos, teplo, a stasis, trvanie) je technické zariadenie, ktoré v určitom viac-menej uzatvorenom priestore udržuje stálu teplotu. Výstup z termostatu môže ovládať vykurovanie alebo naopak klimatizáciu.

Regulačný ventil radiátora sa demontovaným klobúčikom
Automobilový termostat
Elektronický termostat s digitálnym výstupom

Mechanické termostaty (neelektrické) upraviť

Najjednoduchšie termostaty sú mechanické: využívajú priamo rozťažnosť kvapalín a plynov k uzatváraniu ventilu kúrenia alebo chladenia. Pre reguláciu chladenia automobilových motorov sa užívajú termostaty s voskovou náplňou, ktorá otvorí alebo privrie obeh chladiacej tekutiny. Pre reguláciu vykurovacích telies (radiátorov) ústredného kúrenia sa užívajú termostaty s kovovým mechom (vlnovec) naplneným plynom alebo liehom. Podobné regulátory udržujú teplotu vody v miešacích batériách.

Elektrické termostaty upraviť

Elektromechanické termostaty udržujú napríklad teplotu elektrickej žehličky: v žehličke je bimetalový kontakt, ktorý pri dosiahnutí nastavenej teploty vypne prívod prúdu do vykurovacieho telieska; keď teplota klesne, kontakt sa opäť zopne. Pre citlivejšiu a presnejšiu reguláciu napr. v rozmedzí 1 °C treba dlhší bimetal, ktorý býva zvinutý do špirály.

Elektronické termostaty upraviť

Elektronické termostaty sú ovládané polovodičovými senzormi, ktorých signál sa zosilní a následne spracuje buď analógovo alebo digitálne. Elektronika následne ovláda najčastejšie relé-spínacie/rozpínacie kontakty (kúrenie/chladenie). Elektronické teplotné snímače delíme na tieto druhy:

  • Teplotný snímač odporový tvorí termistor, ktorého odpor sa mení podľa okolitej teploty. Teplotná charakteristika môže byť PTC alebo NTC. Jednotka pre odpor je ohm a značí sa Ω.
  • Teplotný snímač napäťový – na výstupe analógového snímača je napätie, ktoré sa menia podľa okolitej teploty. Jednotka pre napätie je volt a značí sa V.
  • Teplotný digitálny snímač – na výstupe snímača je informácia odovzdávaná v digitálnej forme, číselný údaj sa mení podľa okolitej teploty. Výstup takého snímača je odolný voči vonkajšiemu rušeniu a dĺžke káblového spojenia (odpor alebo kapacita vedenia).

Hysteréza upraviť

Osobitný problém predstavuje hysteréza termostatu, oneskorenie odozvy na regulačný zásah: napr. keď ventil uzavrie prívod teplej vody do radiátora, teplota v miestnosti ďalej porastie, pretože radiátor je plný horúcej vody. Naopak pri poklese teploty sa ventil síce otvorí, bude však dlho trvať než sa radiátor naplní teplou vodou. Vo výsledku bude teplota silne kolísať. Preto sa užívajú zložitejšie systémy, ktoré vývoj teploty predvídajú a regulujú skôr než sú žiaduce hodnoty dosiahnuté.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Termostat na českej Wikipédii.